ผลงานครู
ชื่อผลงาน : อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานอย่างมืออาชีพ สำหรับข้าราชการไทย ครั้งที่๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปพิชญา หมื่นแก้วคราม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2565,00:33  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมออนไลน์โควิด 19 และระบาดวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปพิชญา หมื่นแก้วคราม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,14:37  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมทำแผนพัฒนาร.ร.
ชื่ออาจารย์ : นางนริศรา ปานา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,11:07  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุพเรศ สงคราม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,09:14  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมวันครู ๖๕
ชื่ออาจารย์ : นางนริศรา ปานา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,13:33  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม สสวท๗
ชื่ออาจารย์ : นางนริศรา ปานา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,13:32  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม สสวท๖
ชื่ออาจารย์ : นางนริศรา ปานา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,13:32  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม สสวท๕
ชื่ออาจารย์ : นางนริศรา ปานา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,13:31  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม สสวท๔
ชื่ออาจารย์ : นางนริศรา ปานา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,13:30  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม สสวท๓
ชื่ออาจารย์ : นางนริศรา ปานา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,13:29  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..