กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุธี ทองยอด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2