กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเจนจิรา วงษ์อ้น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0611040371
อีเมล์ : janejira270138@gmail.com