กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเจนจิรา วงษ์อ้น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0611040371
อีเมล์ : janejira270138@gmail.com

นางนริศรา ปานา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : naritsara.pana@gmail.com

นางสาวปพิชญา หมื่นแก้วคราม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
อีเมล์ : muenkaewkrem@gmail.com