ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ นำโดย ผอ.อาทิตย์ ศรีผู
และคณะครู รับการนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โดยท่านคณะกรรมการนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 1 นำโดยท่าน ศน.ฉวีวรรณ โยคิน พร้อมคณะ ได้ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนและปฏิบัติตามนโยบาย สพฐ.อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2565,15:34   อ่าน 167 ครั้ง