ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่  ตั้งอยู่หมู่ที่  4 บ้านดอนไผ่   ตำบลโพนทอง  อำเภอโพธิ์ตาก     จังหวัดหนองคาย ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2464   โดยอาศัยศาลาวัดบ้านไร่เป็นที่เรียนซึ่งมีนายคำตัน   สิงห์สมบัติ  เป็นครูใหญ่  ต่อมาศาลาวัดบ้านไร่ชำรุด    จึงได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่บริเวณปัจจุบัน  โดยที่ดินแปลงนี้ ชาวบ้านจับจองไว้เป็นที่สร้างวัดต่อมา ได้มอบที่บริเวณปัจจุบันนี้ให้สร้างโรงเรียน  มีเนื้อที่ ทั้งหมด   13  ไร่  มีนักเรียนเดินทางมาเรียนจากหลายหมู่บ้าน   คือ   บ้านโพนทอง   บ้านดอนไผ่  บ้านไร่ บ้านเสียว  และบ้านดงบัง   ปี   พ.ศ. 2510  ได้รื้ออาคารเรียนสร้างใหม่ ตามแบบ ป.4   และตามแบบ ป.1 ฉ. ตามลำดับ  ปี พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอโพธิ์ตาก