ติดต่อเรา
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
หมู่ที่ 4 บ้านดอนไผ่   ตำบลโพนทอง  อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรสาร -


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3797.2281147531585!2d102.4563532148833!3d17.8747839877883!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31246d23b4417925%3A0xe3168e0baabfc279!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4Lit4LiZ4Li44Lia4Liy4Lil4LiU4Lit4LiZ4LmE4Lic4LmI!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1627561811234!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>