รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
หมู่ที่ 4 บ้านดอนไผ่   ตำบลโพนทอง  อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :